fbpx

Náučný chodník Mokrade Hnilca

Náučný chodník Mokrade Hnilca je iný ako iné. V prvom rade už v tom, že vedie skutočne cez mokrade, kam by ste normálne nešli, aby ste nezapadli v močarisku. Teraz však môžete celú trasu absolvovať suchou nohou, pretože značná časť náučného chodníka vedie po drevených mostíkoch, ktoré sú uložené na inak často rozmočenej pôde.

Iné ako iné je tento náučných chodník aj z toho dôvodu, že jeho vybudovaním sa vytvorila skratka medzi železničnou zastávkou Dobšinská ľadová jaskyňa a reštauračno-obchodným centrom osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

V neposlednom rade je tu odlišnosť aj v kvalite textov a fotografií na informačných tabuliach, ako aj v ponúknutej téme. Chodník sa skutočne venuje mokradi z rôznych uhlov pohľadu, texty sú obsažnejšie, než býva zvykom a ponúkajú hlbšie spracované informácie, ktoré pomáhajú turistovi preniknúť do sveta, ktorému sa na svojich pochôdzkach zvyčajne vyhýba.

Chodník postavila v roku 2008 Správa Národného parku Slovenský kras. Obsahuje 10 tabúľ, na ktorých sú texty v slovenčine aj v angličtine.

Tento chodník môžu pokojne absolvovať aj tí, ktorí pre význam slova turistika musia listovať v slovníku cudzích slov. Dĺžka trasy je len 500 metrov, výškové prevýšenie skoro nulové a prechod netrvá dlhšie ako 5 až 10 minút. Bola by však škoda minúť ho za taký krátky okamih. Postáť na miestach, kam človek inak nejde a poučiť sa o svete mokradí čítaním náučných tabúľ si vyžaduje dlhší čas.

Trasa je nesmierne jednoduchá, zablúdiť sa nedá. (Pokiaľ nie je vyslovene dlhodobo sucho, nedovolí to ani rozmočená pôda.) Z osady od fontány pri parkovisku vás zavedú značky náučného chodníka k prvým tabuliam. Ďalej značka prechádza popri rieke, tabule sú viditeľné z diaľky. Prejdete cez mostík ponad Hnilec a pokračujete dreveným vybudovaným chodníkom až ku schodom, ktorými stúpnete na cestu pred železničnou stanicou.

Dĺžka: 500 m
Počet zastávok: 10
Nenáročná trasa

údaje prevzaté z webovej stránky https://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/turistika/pesia-turistika/mokrade-hnilca-naucny-chodnik.html

Stratená
térkép
virtuális túra