fbpx

Kościół św. Antoniego z Padwy

Kaplica na Hôrce (Zameczku) wzorowana jest na gotyckiej kaplicy św. Michała w Koszycach. Na pomysł zbudowania neogotyckiej kaplicy – krypty rodziny Sztárayów – wpadł sam hrabia Anton Sztáray. Nie dożył już jednak jego realizacji, ponieważ zmarł na kilka dni przed rozpoczęciem budowy (pracami budowlanymi, które zaczęto 2 września 1893 r. kierował Friedrich Wilhelm Fröde – niemiecki architekt, który był autorem projektu). Budowę finansował zarządca majątków rodziny Sztárayów oraz żona hrabiego Františka Batthyánego. Kaplica św. Antoniego Padewskiego na Zameczku została ukończona i poświęcona w 1898 r. Na wieży znajduje się dzwon, który został odlany przez Ferenca Valsera w Budapeszcie w 1894 roku, a nad wejściem – w tympanonie – widoczny jest herb rodziny Sztárayów z datą 1893. W kaplicy i przed nią zostali pochowani członkowie rodziny Sztárayów oraz ich krewni. W pobliżu kaplicy znajduje się cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, duży cmentarz żydowski oraz dom, w którym mieszkał i tworzył malarz Teodor Jozef Mousson (obecnie mieści się w nim obserwatorium astronomiczne).

Michalovce
map