fbpx

Markušovský skalný hríb

Pri ceste vlakom medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami sa nám môže na chvíľu naskytnúť pohľad na zalesnený svah nad riekou Hornád, ktorý ukrýva údajne najkrajší skalný útvar na Slovensku. Je to najznámejší hríbovitý skalný útvar, a údajne tiež najväčší v celej Európe.

Chránený objekt leží 5 km od obce Markušovce v okrese Spišská Nová Ves. Ku hríbu je nenáročný prístup z obcí Markušovce aj Matejovce nad Hornádom, ktoré spája žltá turistická značka.

Súčasťou národnej prírodnej pamiatky Markušovské steny je hríb nad korytom rieky Hornád. Tvorí ho asi 8 m vysoká noha a klobúk o priemere 3 m. Na prvý pohľad púta verným symetrickým tvarom. Materiál, z ktorého je tvorená noha - v tomto prípade zlepence, je menej odolný voči zvetrávaniu ako pieskovcový materiál klobúka, na jeho temene dokonca rastie trávnatá vegetácia. Jeho vznik sa dá vysvetliť pôsobením vody, vetra a mrazu. Je ukážkou selektívneho zvetrávania rôzne odolných hornín starších treťohôr (paleogénu). Dlhotrvajúcimi účinkami vody, mrazu i vetra sa horniny postupne rozpadajú - zvetrávajú. Mechanicky menej odolný zlepenec podlieha zvetrávaniu ľahšie a rýchlejšie, ako nadložné odolnejšie pieskovce, a preto sa vytvorila zlepencová užšia noha.

Po prehliadke unikátneho prírodného výtvoru pokračujte okrajom lesa, stále v dotyku s Hornádom. Prídete do Markušoviec ku kultúrnym pamiatkam, odporúčame najmä návštevu kaštieľa s expozíciou nábytku, alebo prehliadku letohrádku Dardanely s expozíciou hudobných nástrojov.

Markušovce
map