fbpx
Muzea i zabytki

Muzeum Górnictwa w Rożniawie

Okresné vlastivedné múzeum (Powiatowe Muzeum Krajoznawcze) specjalizujące się w górnictwie i hutnictwie Gemeru zaprasza do zwiedzenia 5 stałych ekspozycji. Jedną z najciekawszych jest ekspozycja w budynku nr 41 przy ulicy Šafárikovej, która przedstawia rozwój górnictwa od prehistorii do współczesności, prezentując archaiczny sprzęt górniczy, środki transportu, górnicze urządzenia pomiarowe i oświetleniowe. W dodatku wystawa znajduje się w najstarszym budynku w Europie Środkowej zbudowanym dla muzealnictwa górnictwa i hutnictwa. Możliwość realnego zapoznania się z pracą górnika daje ekspozycja przy ul. Šafárikovej nr 43, która znajduje się w podziemiu i przedstawia prace górnicze na przodku podczas wydobywania rudy żelaza i magnezytu. Kolejna galeria Muzeum Górnictwa przy Námestí baníkov 25 to miejsce, gdzie prezentowane są czasowe wystawy tematyczne.

Wirtualna podróż: https://www.banmuz.sk/expozicie/virtualna-prehliadka

Šafárikova 31, Rožnava
map
virtual tour