fbpx

Zamek w Kráľovskim Chlmcu

Zamek obronny w Kráľovskim Chlmcu został zbudowany przez Petra Perényiego po bitwie pod Mohaczem, a pierwsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z roku 1530. Perényi, który brał udział w bitwie jako młody obrońca korony, wszedł w posiadanie majątków rodu Palóczych (Palóczy poległ w tej bitwie), a także miasteczka Kráľovský Chlmec. Po śmierci Perényiego na podstawie § 46 Kodeksu Węgierskiego z 1548 roku wydano rozporządzenie, by zamek został zburzony, ponieważ jego właściciel opowiedział się po stronie Jana Zápolyi. Zrobiono to dopiero po 1558 roku, gdy generał Telekessy wypędził potomka Perényiego – Gabriela - z regionu Medzibodrožia. Zamek zbudowany na andezytowej skale od tego czasu popadał w ruinę, a część budulca została wykorzystana do budowy innych obiektów. Zachowały się jedynie resztki murów wieży mieszkalnej oraz małe fragmenty ścian zewnętrznych. Miejscowa nazwa „Csonkavár" (czytaj: Czonkawar) oznacza „kaleki zamek”.

M. Hunyadiho 885/5, Kráľovský Chlmec
map
virtual tour