fbpx
Kostoly a katedrály

Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Rímskokatolícka Katedrála Nanebovzatia Panny Márie je najcennejšou sakrálnou stavbou mesta Rožňava. Pôvodne farský kostol je od roku 1776 biskupskou katedrálou. Ide o gotickú stavbu zo začiatku 14. storočia, ktorá bola dokončená v roku 1403. Na prelome 15. a 16. storočia bola prestavaná a rozšírená o severnú Bakóczovu kaplnku. Veľké zmeny nastali v období vzniku biskupstva, keď slávny rožňavský staviteľ J. Mayer postavil samostatne stojacu zvonicu. V kostole sa zachovala cenná tabuľová maľba z roku 1513 predstavujúca Svätú Annu Samotretiu, ktorá je známa ako Rožňavská Metercia. V pozadí obrazu je vyobrazenie banských prác, od zameriavania banského poľa až po odvoz rudy. Predpokladá sa, že autor obrazu vyšiel z okruhu Majstra Pavla z Levoče. Obraz je najstarším známym grafickým vyobrazením dobového baníctva v strednej Európe.

Betliarska 5, Rožnava
mapa
virtuálna prehliadka