fbpx
Kościoły i katedry

Katedra Wniebowzięcia Maryi Panny w Rożniawie

Rzymskokatolicka katedra Wniebowzięcia Maryi Panny jest najcenniejszą budowlą sakralną w Rożniawie. Pierwotnie był to kościół parafialny, który od roku 1776 stał się katedrą biskupią. Ta gotycka budowla z początku XIV wieku, której budowę dokończono w 1403 roku, została na przełomie XV i XVI wieku przebudowana i powiększona o północną kaplicę Bakócza. Duże zmiany wprowadzono w okresie powstania biskupstwa, gdy sławny rożniawski budowniczy J. Mayer zbudował wolnostojącą dzwonnicę. W kościele zachował się cenny obraz tablicowy z 1513 roku, przedstawiający Świętą Annę Samotrzecią, znaną jako Rożniawska Metercia. W tle obrazu przedstawiono prace górnicze, od wyznaczania pola górniczego aż po wywożenie rudy. Przypuszcza się, że autor obrazu wywodził się z kręgu Mistrza Pawła z Lewoczy. Obraz jest najstarszym znanym gotyckim przedstawieniem ówczesnego górnictwa w Europie Środkowej.

Betliarska 5, Rožnava
map
virtual tour