fbpx

Pamätná izba Viliama Gaňu

Viliam Gaňo sa narodil v roku 1893 v Trnave pri Laborci v okrese Michalovce. Bol priekopníkom špeciálnej pedagogiky a zakladateľom prvých ústavov pre zdravotne postihnutých. Ako špeciálny pedagóg pôsobil v Ústave Bousieno. V rokoch 1913 – 1915 pôsobil na štátnych ústavoch pre slepé a nervózne deti. Svojím celoživotným dielom v oblasti špeciálnej pedagogiky a bohatou publikačnou činnosťou prispel k vytvoreniu teoretickej základne špeciálnej pedagogiky nielen na Slovensku. Po tomto nositeľovi medaily J. A. Komenského je pomenovaná aj ulica v Bratislave a školy. Jeho vnučkou je známa slovenská herečka Zuzana Kocúriková. Pamätná izba obsahuje artefakty späté so životom a prácou Viliama Gaňu, ako aj ukážky jeho tvorby či pomôcky na výučbu postihnutých detí.

Trnava pri Laborci 163, Trnava pri Laborci
mapa