fbpx

Spišský Jeruzalem

Ide o mimoriadnu unikátnu modelovú krajinku v spišsko-podhradskej lokalite Pažiť, ktorá je podobná Jeruzalemu. V rokoch 1666 – 1675 ju vybudovali jezuitskí mnísi, pretože počas tureckých vojen sa ľudia nevedeli dostať do Svätej zeme. Zaujímavé je, že stavitelia zachovali vzdialenosti medzi jednotlivými objektmi presne tak, ako v reálnom Jeruzaleme – v mierke 1 : 1. Jadrom dnešného Spišského Jeruzalema sú tri kaplnky medzi Spišskou Kapitulou a Sivou bradou. Celkovo je ale súčasťou symbolickej krajinky viacero stavieb: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule je miestom poslednej večere Pána, Kaplnka sv. Rozálie zodpovedá Herodesovmu palácu, Kaplnka sv. Františka Xaverského predstavuje sídlo Piláta Pontského a Kaplnka sv. Kríža na Sivej brade je povestná Golgota. Sedem malých prícestných kaplniek symbolizuje hradby Jeruzalema.

Spišské podhradie
mapa
virtuálna prehliadka