fbpx

Spiska Jerozolima

To wyjątkowe, unikatowe, symboliczne miejsce, wzorowane na Jerozolimie, znajduje się w należącej do Spiskiego Podgrodzia osadzie Pažiť,. W latach 1666-1675 zbudowali je jezuiccy mnisi, ponieważ podczas wojen z Turkami, wierni nie mogli pielgrzymować do Ziemi Świętej. Ciekawostką jest, że budowniczowie zachowali dokładnie takie same odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami, jakie naprawdę są w Jerozolimie i to w skali 1 : 1. Centrum dzisiejszej Spiskiej Jerozolimy stanowią trzy kaplice znajdujące się między Spiską Kapitułą a wzgórzem Sivá brada. Łącznie to symboliczne miejsce tworzy więcej budynków: katedra św. Marcina w Spiskiej Kapitule jest odwzorowaniem Wieczernika, kaplica św. Rozalii to Pałac Heroda, kaplica św. Franciszka Ksawerego symbolizuje siedzibę Piłata z Pontu, a kaplica Krzyża Św. na Sivej bradzie to słynna Golgota. Siedem małych kapliczek przydrożnych symbolizuje mury Jerozolimy.

Spišské podhradie
map
virtual tour