fbpx

A kassai Szentháromság-templom (Kostol Najsvätejšej Trojice v Košiciach)

A templom Kassa legértékesebb barokk épülete, a legszebb korabeli belső térrel. A Fő utcán sétálva biztosan nem kerüli el a figyelmünket. A rekatolizáció kezdetén itt alakítottak ki lakást és kápolnát a jezsuiták számára, akik "misszinonáriusként" érkeztek a protestáns városba. Hármat közülük 1619-ben I. Rákóczi György hajdúi kínoztak halálra. Ez az eset megrázta az egész várost, és II. Rákóczi György felesége később megvásárolta az ingatlant, és a lerombolt régi királyház helyén templomot emeltetett a jezsuitáknak a híres római Il Gesú mintájára. Az építését 1681-ben fejezték be. A jezsuiták iskolát is építettek hozzá és itt jött létre az első kassai egyetem. A templom díszítése és berendezési tárgyai többnyire a jezsuita korból származnak. A belső tér értékes, egyszerűségében szép. Értékesek a festett oldalkápolnák is, akárcsak a ritkaságszámbenő faragási munkák, valamint a belső tér további elemei.

Hlavná 67, Košice
térkép
virtuális túra