fbpx
Turisztikai információs központ

Regionális Turisztikai Központ

RIB je bránou do Košického regiónu, ktorou pozývame obyvateľov a návštevníkov Košíc na cestu "von z mesta".

Úlohou RIBu je poskytovanie informácii o možnostiach rekreácie, športového a kultúrneho vyžitia v košickom regióne. Informácie systematicky zbierame, aktualizujeme a propagujeme informácie o návštevnícky zaujímavých miestach a aktivitách, ktoré sa môžu stať cieľom alebo motiváciou vycestovania do regiónu.

Ponúkame informácie o trvalých prírodných, historických a kultúrnych atrakciách, pravidelných alebo príležitostných podujatiach. Aktívne sa venujeme prezentačnej a marketingovej podpore regiónu ako destinácie cestovného ruchu. Pre tieto účely slúži priestor RIBu v rámci inštalovaných "interaktívnych pozvánok do regiónu" spojených so sprievodnými podujatiami - tvorivé dielničky s regionálnymi remeselníkmi, ukážky regionálnych tradícií, odborne vedené workshopy, stretnutia so zaujímavými osobnosťami, besiedky, vernisáže, degustácie produktov z regiónu Košíc a podobne.

Potešíme Vás aj ponukou našich predajných výstav, kde nájdete pestrú paletu obľúbených ručne vyrábaných produktov, kde garantujeme pôvod výrobkov z nášho regiónu. Nemalú časť predajných výrobkov tvoria aj produkty Domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KK, ktoré vznikajú v rámci ergoterapie - pracovnej terapie. Sú to produkty v skutku originálne, s dušou a príbehom.

Hlavná 48, Košice
térkép
virtuális túra