fbpx

Ružínska cesta Svetlonoškových rozprávok

Margecany nie sú len najdôležitejšou železničnou križovatkou, ale aj obcou s bohatou históriou siahajúcou do r. 1235, z ktorého pochádzajú prvé písomné zmienky o obci. Margecanom sa nevyhli ani tragédie v podobe epidémií, a to moru a Španielskej chrípky. Po výstavbe vodného diela (Ružín) pôvodná obec Margecany zanikla. Zachoval sa len Kostol sv. Margity a cementáreň.

Cesta Svetlonoškov vedie vedľa cesty smerom od Margecian ku kultúrnej pamiatke - Margecianskemu tunelu. Od železničnej stanice je tunel vzdialený 3,3 km.

Atrakcia pozostáva zo štyroch drevených sôch umiestnených jednotlivo na betónových podstavcoch. Sochy znázorňujú rozprávkovú bytosť – trpaslíka Svetlonoška. Každá socha v ruke drží svetlo a na každej soche je umiestnená kovová tabuľa ,,listina“, na ktorej je jednotlivo rozpísaný rozprávkový príbeh trpaslíkov, ktorí majú mená Lampášik, Kopáčik, Hutníček a Pastúšik. Svojimi príbehmi lákajú ,,putujúceho pocestného“, aby sa išiel pozrieť do ich ,,domčeka“ - tunela.

Každá zo sôch v ruke drží osvetlenie – „lampáš“ , ktorý je napájaný z fotovoltaického panela, osvetľujúc jednak sochu s listinou, ale aj priestor na vedľajšej ceste, čím vzniká ilúzia, že ,,putujúci pocestný“ má k ,,domčeku“ kráčať po osvetlenej ceste.
Keď ,,putujúci pocestný“ dôjde do ,,trpaslíkovho domčeka“ – tunela a tak, ako bude po tuneli kráčať, začnú sa rozsvecovať jednotlivé svietidlá v tuneli, vzniká ilúzia, hlavne podporujúca detskú fantáziu, že tam niekde sa ukrýva niektorý s trpaslíkov.

V susednej obci s názvom Kluknava môžete nájsť národnú kultúrnu pamiatku, ktorá spája Kluknavu s osadou Štefánska Huta - drevený krytý most. Tento jedinečný most svojho druhu bol v r. 2000 vyobrazený aj na poštovej známke. Tá získala 3. miesto v ankete o najkrajšiu slovenskú známku.

Margecany
térkép
kapcsolat
telefon
+421 905 446 656