fbpx

Hodkovce - Zamek hrabiego Csáky

K zaujímavým kultúrno-historickým pamiatkam Spiša patrí okrem známeho Spišského hradu či kostolíka v Žehre i niekoľko elegantných historických kaštieľov. Jedným z nich je reprezentatívny barokovo-klasicistický kaštieľ v Žehre - Hodkovciach, ktorý si spoločne s rezidenciou v neďalekých Bijacovciach vybudoval vplyvný uhorský rod Csákyovcov potom, ako kamenné múry jeho tradičného sídla Spišského hradu prestali spĺňať zvyšujúce sa nároky urodzeného panstva na komfort. Po nástupe komunizmu v roku 1948 bol hodkovský kaštieľ vyvlastnený.

Obec Hodkovce sa rozprestiera v Košickej kotline, 13 km západne od Košíc. Kaštieľ sa nachádza v južnej časti obce, 0,5 km severovýchodne od NPR Dreveník. Je umiestnený v peknom prostredí travertínových útvarov s výhľadom na Spišský hrad, ku ktorému z neho vedie aj turistický chodník.

V 17. storočí založili noví majitelia hradného panstva Csákyovci v Hodkovciach majer, ktorého súčasťou bola aj obytná budova. Začiatkom 18. storočia, keď sa povstalecké vojská Františka Rákóczyho zmocnili poškodeného a schátraného Spišského hradu, Štefan Csáky si nechal v Hodkovciach postaviť v roku 1702 pohodlný barokový kaštieľ, bol prízemný s pôdorysom v tvare písmena U. V roku 1780 ho Emanuel Csáky prestaval a založil pri kaštieli aj rozsiahly francúzsky park.
V tom istom roku vyhorel Spišský hrad. Z vyhoretého Spišského hradu, ktorý rodina Csákyovcov vlastnila dlhých 300 rokov, dal previezť značnú časť zbraní a vnútorného zariadenia. V roku 1860 pribudovali ďalšie krídlo, čím objekt získal súčasnú uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu. V rozsiahlom parku sú štyri mytologické sochy, kaplnka z roku 1803, romanticky upravená v roku 1885 a zvyšky drobných romantických architektúr. V reprezentačných priestoroch sú veľké dvojkrídlové dvere a v ústrednej sále na rovnom strope historizujúca ornamentálna maľba. Vnútorné zariadenie kaštieľa bolo v roku 1959 premiestnené do zbierok nábytkového múzea v Markušovciach, ktoré je súčasťou Východoslovenského múzea Košice.

V Hodkovciach si doprajte ešte prechádzku priľahlým parkom, ktorý vás zaujme zachovanými pamiatkovými hodnotami - chodníkmi, vodným systémom s jazierkami, drobnou parkovou architektúrou a dendrologickou skladbou. Za pozornosť stojí aj kaplnka, rodinný cintorín Csákyovcov a zvyšky drobných romantických architektúr.

Žehra-Hodkovce 1, Spišské Vlachy
map
contact
phone
+421 910 315 993