fbpx
Jaskinie - UNESCO

Jaskinia Domica (UNESCO)

Domica to najbardziej znana i najdłuższa jaskinia w Parku Narodowym Słowacki Kras. Od 1995 jest wpisana na Listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO. Interesujące są w niej głównie cenne znaleziska archeologiczne, bogactwo występujących tarcz i bębnów krasowych, a także liczne gatunki żyjących w niej nietoperzy. Znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Silickiej planiny w Parku Narodowym Słowacki Kras, w pobliżu granicy z Węgrami. Domica łączy się z jaskinią Čertova diera i tworzy jedną całość z jaskinią Baradla na Węgrzech.
Łączna długość tego kompleksu to około 25 km. Jaskinia Domica ma długość 5 368 m i głębokość 70 m. Charakterystyczne dla niej są również jeziorka kaskadowe, cebulaste stalaktyty i pagodowate stalagmity, została odkryta w 1926 roku, a udostępniona do zwiedzania w 1932 roku.

Krótka trasa okrężna - Godziny wejścia:
01.02. - 31.05. & 01.09. - 23.12. (wtorek-niedziela) - 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.06 - 31.08. (wtorek-niedziela) - 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Dlhá Ves
map
virtual tour