fbpx
Zamki, pałace, dwory

Spiska Kapituła (UNESCO)

Spiska Kapituła to miejski zespół zabudowy zabytkowej. Niegdyś była samodzielną miejscowością, ale od 1948 roku jest dzielnicą Spiskiego Podgrodzia i wraz z nim została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dominującą budowlą jest późnoromańska dwuwieżowa katedra św. Marcina z lat 1245-1273. Prezbiterium i nawa zostały później powiększone o gotyckie dobudówki. Katedra ma wyjątkowo cenne wnętrze, przede wszystkim gotyckie ołtarze, rzeźby, tablice nagrobne, dzwony i kielichy. Cenny fresk, namalowany w 1317 roku na polecenie prepozyta spiskiego, przedstawia koronację króla węgierskiego Karola Roberta. Znajduje się tu także najstarsza rzeźba romańska znana jako Leo albus albo Biały lew. Częścią bogatego barokowego wystroju katedry jest zasługujący na uwagę ołtarz Krzyża św. Spiska Kapituła do dziś jest centrum administracji kościelnej na Spiszu.

Spišská kapitula, Spišské Podhradie
map
virtual tour