fbpx

Świątynia parafialna Narodzenia Najświętszej Matki Bożej

W połowie XVIII wieku nabożeństwa dla michałowickich unitów (później grekokatolików) odprawiał w tutejszym kościele rzymskokatolickim duchowny z Topolan (wtedy była to samodzielna miejscowość, a obecnie dzielnica miasta Michalovce). O istnieniu świątyni greckokatolickiej w samych Michalovcach nie wspomina nawet biskup rzymskokatolickiej diecezji jágerskiej podczas wizytacji w roku 1773.

Brak dokładnych informacji o początkach budowy tutejszej świątyni greckokatolickiej był powodem powstania różnych, dotychczas nieudokumentowanych, hipotez. Pierwsza z nich twierdzi, że na miejscu obecnej świątyni stała wcześniej drewniana cerkiew obrządku wschodniego. Kolejna wspomina, że podczas podróży z Koszyc do Mukaczewa cesarzowa Maria Teresa ponoć zatrzymała się w Michalovcach i gdy zobaczyła niedokończoną świątynię (była zbudowana tylko do wysokości okien, pokryta słomą i w takich warunkach odbywały się nabożeństwa, bo prace ponoć przerwała epidemia cholery), wysłała tam 28 robotników, by dokończyli budowę.

Nad wejściem głównym do tego obiektu sakralnego znajduje się rokokowy kartusz z dwugłowym orłem w cesarskiej koronie oraz wstęgą z napisem cyrylicą o religijnej treści i rokiem, oznaczającym zapewne datę budowy. Barokowo-klasycystyczna greckokatolicka świątynia została dokończona według planów terezjańskiej Izby Budowlanej prawdopodobnie dopiero w 1787 roku. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XX wieku, malowidła na ścianach i stropie są z 1985 roku.

Jána Hollého 745, Michalovce
map
virtual tour