fbpx

Legszentebb Istenszülő Születése plébániatemlom (Farský chrám narodenia Presvätej Bohorodičky)

A XVIII. század közepén a nagymihályi uniátusok (később görögkatolikusok) részére a topolyáni (korábban önálló község, ma Nagymihály része) lelkész tartotta az istentiszteletet a helyi római katolikus templomban. Azt a tényt, hogy Nagymihályban állt volna görögkatolikus templom, az egri római katolikus püspök sem említi az 1773-as kánoni vizitációban.

A helyi görögkatolikus templom építésének kezdete nem egyértelmű, emiatt több verzió is kialakult, bár egyikük sem megerősített. Az első ilyen elképzelés azt állítja, hogy a mai templom helyén korábban egy keleti rítusú fatemplom állt. Egy másik szerint, Mária Terézia uralkodó Munkácsról Kassára menet állítólag megállt Nagymihályban, és amikor látta, hogy a templom még nincs kész (csak az ablakszintig készült el, szalma fedte és ilyen körülmények között tartották az istentiszteleteket - az építkezést állítólag a kolera szakította félbe), 28 munkást küldött ide, hogy fejezzék be a templomot.

A szakrális épület főbejárata felett egy rokokó stílusú kartus látható, rajta a kétfejű sas a császári koronával és egy szalag, cirillbetűs vallásos felirattal - melyhez egy évet is feltüntettek, nyilván az építkezésre utalóan. A barokk-klasszicista templom építését valószínűleg csak 1787-ben fejezték be a tereziánus építészi kamara tervei alapján. A templom berendezése főként a XX. századból származik, a falfestmények és a mennyezet festményei 1985-ből származnak.

Jána Hollého 745, Michalovce
térkép
virtuális túra