fbpx

Kaštieľ v Pribeníku

Patrí k architektonickým skvostom Medzibodrožia, je pamiatkovo chránený. Bol postavený v r. 1798 rodinou Majláthovcov, známou dobročinnosťou. Ku kaštieľu bola neskôr pristavaná kaplnka, ktorá bola vysvätená v roku 1807 – dnes verejný rímsko-katolícky kostol. V roku 1899 bol kaštieľ úplne prestavaný v historizujúcom štýle. Bolo vybudované poschodie, došlo k rozšíreniu komplexu obslužných a hospodárskych budov a pribudlo aj nové zariadenie. Kaštieľ v tvare U má reprezentačný zovňajšok; dlhé krídla tvoria hospodárske budovy. Bohato je zdobené jeho priečelie. Na ľavej strane je točité schodisko, ktoré je nasmerované na anglický park.

V posledných rokoch prebieha rozsiahla rekonštrukcia s citlivým prístupom k pamiatke. V dôsledku toho bola veľká čas komplexu kaštieľa obnovená v pôvodnej kráse, ba dokonca pričinením umelcov z Mezibodrožia pribudli nové, výtvarné prvky. Park je udržiavaný a prežíva tu tradícia chovu koní, založená J. Majláthom. Stredná odborná škola v Pribeníku má nový jazdecký areál, v ktorom sa každoročne konajú dostihy.

Pribeník
mapa
virtuálna prehliadka