fbpx

Kláštor Redemptoristov v Michalovciach

Kláštor bol postavený v r. 1930 - 1931. V kláštore od jeho otvorenia sídlil noviciát pre gréckokatolíkov. Počas II. svetovej vojny v ňom mal kanceláriu vikariát mukačevskej eparchie. V roku 1946 bol v kláštore zriadený gréckokatolícky juvenát. Prvým protoigumenom sa stal dnes už blahoslavený mučeník Metod Dominik Trčka, v kláštore sú uložené jeho ostatky.

Masarykova 35, Michalovce
mapa
virtuálna prehliadka