fbpx

Klasztor Redemptorystów w Michalovcach

Klasztor został zbudowany w latach 1930-1931 i od początku mieścił się w nim nowicjat dla grekokatolików. Podczas II wojny światowej był siedzibą kancelarii egzarchatu (wikariatu) eparchii mukaczewskiej. W 1946 roku w klasztorze powstał juwenat (niższe seminarium duchowne). Jego pierwszym protoihumenemen był, obecnie już uznany za błogosławionego męczennika, Metody Dominik Trčka, w klasztorze złożono też jego doczesne szczątki.

Masarykova 35, Michalovce
map
virtual tour