fbpx

Figova jama pri Sans Souci

Figovník odkazuje na bohatú históriu letohrádku, ktorá je spojená s aristokratickou kultiváciou a snahou o pestovanie nielen rastlín, ale aj cností a umenia. Autori využili prastarú záhradkársku tradíciu a rastlinu zasadili do jamy vyloženej miestnym kameňom, čím zabezpečili jej ochranu. Figová jama sa ale neodvoláva len na minulosť. Je súčasným dielom, ktoré pozýva k spolupráci, starostlivosti a zdieľaniu, a tiež k úvahám o klimatických zmenách.

Dielo nájdete v areáli letohrádku Sans Souci neďaleko Tisícročnej kaplnky. Z Iliašoviec sú to približne dva kilometre po turistickej trase, zo Smižian štyri kilometre.

Iliašovce 303, Iliašovce
map