fbpx
Tajomná história židovských pamiatok

Keby svet raz dávno na veľkej križovatke neodbočil do protismeru Židom, kráčal by dnes po vznešenejších cestách.

V rámci prechádzok košickými ulicami vám ponúkame prechádzku v čase a priestore, trasu dejinami košického židovstva. Navštívime hostinec a sýpku, kde Košice poskytli Židom svoje „odrazové mostíky“, a postavíme sa na „mosty“, ktorými práve Židia spojili Košice so svetom. Zavedieme vás aj na „mosty“, ktorými bola táto rasa nútená odísť na jediné miesto, kde si ich životy a schopnosti niekto konečne váži. Trasa ponúka spoznanie svetoznámych židovských osobností, ktoré košické ulice popretkávali umením, grafikou, remeslom aj veľkoobchodom, – a vlastne asi niet oblasti, v ktorej by sa košickí Židia nepreslávili, nepozdvihli úroveň mesta a kraja.

Ortodoxná synagóga na Puškinovej ulici

Smutnú spomienku na obdobie holokaustu môžete nájsť v Ortodoxnej synagóge na Puškinovej ulici, kde sa dajú na stenách nájsť odkazy napísané Židmi, ktorých tu v rokoch 1944 až 1945 uväznili a neskôr odtiaľ deportovali do koncentračných táborov smrti. Postavená bola v rokoch 1926-1927. Budova má obdĺžnikový pôdorys (25 x 35 m) a je postavená v uličnej radovej zástavbe spolu s modernou školou.

Ortodoxná synagóga predstavuje osobitnú kombináciu historických prvkov a reminiscencií, prvkov orientálnej architektúry spolu s prvkami moderny. Synagóga bola od skončenia II. svetovej vojny nepretržite využívaná na bohoslužobné úkony.
Nápis na priečelí: „Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte ho a velebte jeho meno (Žalm 100, 4).

Modlitebňa sefardov (chasidov)

Modlitebňa sefardov (chasidov) na Krmanovej ulici bola postavená v roku 1922. Išlo o prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu, v päťdesiatych rokoch bol však radikálne prestavaný. Tieto zásahy uvedený objekt znehodnotili.

Košickým Židom osud pridal rok života.

Mesto Košice počas vojny pripadlo Maďarsku, ktoré na rozdiel od Slovenska riešilo židovskú otázku neskôr. Aj tak v priestoroch bývalej tehelne bol od konca apríla do začiatku júna 1944 internačný tábor, kde bolo väznených viac ako 10 000 Židov pred odvlečením do koncentračných táborov. Z košickej železničnej stanice nakoniec odišlo 5 transportov a 137 ďalších tadiaľ prešlo. Späť do Košíc sa z koncentrákov vrátilo len asi 500 Židov.

Smutnou históriou tejto komunity je takzvané Židovské geto v Košiciach, ktoré vzniklo 1. mája 1944. Nachádzalo sa vo štvrti rodinných domov južne od súčasného Námestia osloboditeľov. Patrila doň Palárikova ulica, Požiarnická ulica, časť Bajzovej a Palackého ulice, bývalé Mlynské námestie (známe aj ako Malom-tér) a niekoľko ďalších, dnes už neexistujúcich ulíc (v súčasnosti je tu sídlisko Juhovýchod). Nežidovské rodiny boli z tejto oblasti vysťahované v apríli 1944.

Cintorín na Rastislavovej ulici

Po uzavretí starého cintorína, dostali Židia v roku 1889 od mesta parcely na verejnom cintoríne. Židovský cintorín je rozdelený na neologickú a ortodoxnú časť. V roku 1900 postavili v neologickej časti pohrebnú kaplnku Márnicu, resp. Dom smútku.

Jednoloďová neogotická kaplnka má obdĺžnikový pôdorys. Okenné otvory majú zachované farebné vitráže. Objekt je v udržiavanom stave, nepretržite využívaný na svoj účel. V ortodoxnej časti cintorína sa nachádzajú murované objekty, tzv. ohely, v ktorých pochovávali rabínov.

Komentovaná prehliadka – Židovská komunita v meste Košice

Využite možnosť komentovanej prehliadky a spoznajte históriu židovskej komunity v meste Košice. Počas prehliadky spoločne spoznáme dejiny židovskej kultúry v meste Košice prostredníctvom významných osobností, pôsobiacich v meste či prostredníctvom návštevy historických pamiatok. Dozvieme sa niečo viac o židovských sviatkoch a tradíciách vo vzťahu k minulosti i súčasnosti. 

Sprievodca: Mgr. Jakub Ackerman
Cena: 42 eur
Dĺžka prehliadky: 1,5 – 2 hodiny
Prehliadka: slovenský, anglický jazyk

Rezervácia prehliadky židovskej kultúry v meste Košice: +421 907 964 316 alebo +421 903 748 942. Alebo osobne v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej č. 48 v Košiciach.


V meste sa zachovalo päť synagóg a modlitební:

Ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici postavená v roku 1883

Ortodoxná synagóga na Puškinovej ulici postavená v rokoch 1926-1927

Neologická synagóga na Moyzesovej ulici postavená v rokoch 1926-1927

Modlitebňa sefardov (chasidov) na Krmanovej ulici postavená roku 1922

Modlitebňa na Zvonárskej ulici postavená v roku 1900

 

Medzi ďalšie židovské pamiatky v meste patria:

Starý židovský cintorín na Tatranskej ulici, ktorý bol zriadený v roku 1842

Pohrebná kaplnka s cintorínom na Rastislavovej ulici postavenej v roku 1900

Škola na Puškinovej ulici postavená v rokoch 1926-1927

Škola na Tajovského ulici postavená v rokoch 1926-1927. Ako základná škola začala svoje pôsobenie v roku 1868 a do vlastnej budovy sa dostala až v roku 1883 (na jej mieste postavili v roku 1926 novú budovu, v ktorej v súčasnosti sídli Vysoká škola ekonomická). 

Palác – Židovské kasíno. V roku 1983 bol založený Košický spoločenský kruh, tzv. Židovské kasíno. V roku 1910 dostalo vlastný objekt na Rooseveltovej ulici. V rokoch 1962 – 1999 sídlilo v budove Bábkové divadlo.