fbpx

Košická Kalvária

Košická Kalvária bola v minulosti jedným z najväčších púťových centier východného Slovenska. Patrí medzi zriedkavé typy pútnických miest, ktoré nevznikali ako dôsledok zjavenia, či uzdravenia. Jej zakladatelia ju postavili špeciálne so zámerom organizovať pri nej púte. Iniciatívny podnet vyšiel od košických jezuitov v roku 1736. Kostol začali stavať o niečo neskôr a dokončili ho podľa projektu Nikodéma Lukáša Litzského v roku 1758. Chrám je architektonickou dominantou areálu Kalvárie a pozostáva z dvoch nad sebou umiestnených priestorov - spodného a horného kostola. Do hornej časti vedú z čelnej strany Sväté schody, s relikviami uprostred, vytvorené podľa predlohy z rímskeho kostola Sancta scala. Kostol je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, ktorej socha je umiestnená na hlavnom neskorobarokovom baldachýnovom oltári z roku 1748. Ku kostolu vedie cesta lemovaná kaplnkami krížovej cesty, ich špecialitou je, že sú zároveň pohrebnými kryptami košických rodín. Vyznačujú sa rokokovým štýlom s hodnotnou vnútornou výzdobou viacfigurálnych plastických polychrómovaných postáv v životnej veľkosti. Ako napríklad súsošie Ecce Homo, Kristus na Olivovej hore, Bičovanie a Korunovanie tŕním. Púte sa konali v máji, na sviatok Nájdenia svätého kríža a v septembri, na sviatok Povýšenia svätého kríža. Na slávnostné príležitosti sa zhromaždil ľud abovskej, šarišskej, spišskej a zemplínskej župy. Z mnohých obcí prichádzali početné procesie peších pútnikov. Veľkú procesiu vytvárali aj košickí občania, ktorí sa v deň sviatku zhromaždili pred Dómom svätej Alžbety. Medzi osobitné pobožnosti patrila pašiová meditácia, ukončená vystúpením kolenačky po svätých schodoch, ktoré viedli do horného kostola pred oltár Korunovania Panny Márie. Na Kalvárii bol v minulosti aj prameň s liečivou vodou – Petrova studňa. Celé generácie Košičanov sa starali o kaplnky krížovej cesty aj o kostol. Prispievali svojimi darmi na obnovu i na rôzne umelecké diela, ktoré sú historickým dokladom tohto dodnes živého kultového miesta. Celý komplex je husto obstavaný modernou výstavbou a košatými lipami.

Na Kalvárii 2222 2222, Košice
térkép
kapcsolat