fbpx
Pozor na oči – tu máme raj my!

Vtáčí raj a kaštieľ v Sennom

Ideálnym miestom pre všetkých, ktorí hľadajú únik z mesta a rušného života môžu byť trsťou zarastené plochy jazier či rybníkov, kde vtáčí spev má ešte stále hlavné slovo. Senianske rybníky a Vtáčí raj pri obci Senné na Zemplíne v plnej miere vyhovujú týmto kritériám. Človeka očaria šíre lúky, mokrade plné džavotu vzácneho vtáctva, z ktorých sa vymyká ladný let volaviek. Atmosféru dotvárajú splašené kačky, majestátne labute, energické potáplice alebo dôstojné a pozorné dravce krúžiace vysoko nad hlavami. Nebeské scény prinášajú pocit odľahčenia a relax. Akurát pri ich dlhodobom pozorovaní na oblohe si treba dávať pozor na krčné stavce, ale aj oči. To, čo môže spadnúť do oka, nemusí byť práve trblietavá kvapka dažďa, ale výsledok usilovne lietajúceho vtáctva, ktoré má svoj raj práve tu, neďaleko Senného.

Chránené vtáčie územie patrí medzi najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Pre kvalitnejšie vyťaženie výletu je dobré aspoň trochu sa pripraviť a teoreticky sa zorientovať v zoológii, botanike či ornitológii. Človek si potom odnesie silnejšie a trvalejšie dojmy. Aj preto dovoľte krátku prehliadku vtáčieho móla – popri desiatkach iných hniezdia v národnej prírodnej rezervácii početné populácie potápky chochlatej a chochlačky vrkočatej. Vtáčie ostrovy obýva zas kolónia kormorána veľkého a čajky bielohlavej. Návštevníkov zaujmú aj obrazy podmáčaných vŕbových porastov, v ktorých sa ukrývajú kolónie chavkoša nočného, volavky popolavej, či beluše malej. Porasty vodnej vegetácie sú domovom čoríkov bahenných a chriašteľov vodných. Toto všetko možno obdivovať počas prechádzky náučnými chodníkmi v rôznych dĺžkach a smeroch. Vynikajúcou príležitosťou sú vyhliadky na celé rovinaté územia z pozorovacích veží. Dobré je si na výlet pribaliť ďalekohľad. Lokalita je dobre označená, osadené sú tabule s množstvom zaujímavých informácií. Kolorit územia dotvára tradičná vahadlová studňa.

K rybníkom sa dá dostať aj od obce Iňačovce cez lúku Benišrad a mokraď Uhlisko. V obci Senné, pár minút peši od kaštieľa vľavo, sa nachádza Avescentrum – dobrovoľnícke a informačné centrum, ktoré sídli v gazdovskom dome. V lokalite intenzívne pôsobí organizácia SOS Bird Life Slovakia, ktorá sa snaží zachovať Vtáčí raj pre migrujúce vtáctvo z rôznych ďalekých krajov, pobrežie Afriky nevynímajúc. Každoročne na jar sa tam koná podujatie Vítanie žeriavov, kde je možné pozorovať návrat týchto vznešených vtákov na slovenské rybníky.

V Sennom stojí aj kaštieľ, ktorý bol postavený v 16. storočí zemepánmi Dobóovcami ako kúria, v 17. storočí bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre slávne poľovačky vtáctva. Momentálne v kaštieli prebieha rekonštrukcia. Zaujímavé sú organizované aktivity v  priľahlom parku, kde je v realizácii tzv. apidomček – domček pre včely a ľudí, slúžiaci na liečebnú terapiu včelím bzukotom, obnôžkovým peľom a ďalšími včelími produktami, bez vzájomného ohrozenia.

Na výlet si nezabudnite pribaliť občerstvenie a tekutiny, v bezprostrednom okolí prírodnej rezervácie sa nenachádzajú reštaurácie a občerstvenia.

Obec Senné leží približne 90 km od Košíc v smere na Michalovce. Odtiaľ je potrebné pokračovať  južne po ceste 555 za obec Zemplínska Široká a poslednou odbočkou vľavo na Senné, na severovýchodnom okraji obce, kde vás pošle aj smerovník.

Tipy na výlety v okolí

Možností ako si užiť kraj sveta je viacero, záleží na tom, či výletník hľadá málo známe miesta, alebo skôr tie vychytené. Medzi tie druhé určite patrí Zemplínska Šírava so všetkými atrakciami, ktoré poskytuje najmä v lete. Alebo Michalovce s hvezdárňou či Zemplínskym múzeom v tamojšom kaštieli. Netradičným miestom však môže byť návšteva neďalekého, najmladšieho pútnického miesta na Slovensku vo Vysokej nad Uhom, kde žila a bola aj zavraždená, blahoslavená Anna Kolesárová. V obci je pútnický domček, ale aj množstvo informácií o tejto mladej slovenskej svätici. V kostole je uložený unikátny relikviár a na cintoríne sa nachádza hrob, kde boli uložené jej telesné pozostatky od pohrebu (23. november 1944) do exhumácie (28. apríl 2018). Blahorečená bola 1. septembra 2018 v Košiciach.


Služby v okolí

Espresso Maja, Zemplínska Široká 274, 072 13 Zemplínska Široká