fbpx
Za večnou láskou Františky a Dionýza pod Krásnu Hôrku

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov

Najskôr bol hrad. Najkrajší a najznámejší – aj preto meno Krásna Hôrka. Obďaleč však stojí ojedinelé secesné Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov a už z diaľky vidieť, že je svedectvom veľkej a nerozlučnej lásky k žene a ku kraju pod hradom. Postaviť ho dal v rokoch 1903 – 1904 gróf Dionýz Andrássy, posledný mužský predstaviteľ monockej vetvy Andrássyovcov po smrti manželky Františky. Zomrela v Mníchove, no v deň druhého výročia úmrtia boli jej telesné pozostatky prevezené a uložené práve do krásnohorského mauzólea k hradskej ceste. Telesné pozostatky zosnulého grófa Dionýza boli vedľa Františky uložené neskôr, v roku 1913.

Zatiaľ čo zvonku pôsobí mauzóleum vcelku skromne, interiér priam láka honosnou a monumentálnou výzdobou. Realizátorom stavby bol Karol Sczmucker. Nad vstupným portálom je reliéfny erb Andrássyovcov a životné heslo Františky a Dionýza „Non videri sed esse“ (Nie zdať sa, ale byť). Sochy a kamenné sarkofágy z bieleho mramoru zhotovil Adolf Mayerhofer z Mníchova. Na stenách sa nachádzajú čierny, biely, červený, ružový, žltý a svetlozelený mramor z mnohých krajín sveta. Majstrovským dielom je oltár a pozlátená kopula stavby. Skvost obklopuje malý park s pomníkom verného psíka grófskeho páru, jazvečíka Tascherla, s nápisom TREUE UM TREUE 1890 – 1910 (Vernosť za vernosť).

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí leží priamo pri hlavnej ceste (E58, E571) na trase Rožňava – Košice. Priamo pri cestnej komunikácii je parkovisko i turistické zázemie s pokladňou.

Tipy na výlety v okolí

Rozpálený citom a bažiaci po umení však treba ešte chvíľu zostať v Krásnohorskom Podhradí. Priamo pod hradným opevnením sa nachádza ďalšia výnimočná secesná stavba – Andrássyho obrazáreň. Postaviť ju dal gróf Dionýz s cieľom uložiť hodnotné zbierky výtvarného umenia. Pôdorys jednopodlažnej stavby má tvar gréckeho kríža a miestnosti sú umiestnené medzi jeho ramenami, pričom jadrom je veľká výstavná miestnosť s preskleným kazetovým stropom. Prvú expozíciu v roku 1909 prezentovali výtvarné diela nemeckých a francúzskych umelcov. Počas  ničivej 2. svetovej vojny došlo k značným škodám a obrazáreň začala chátrať. Po dokončení komplexnej pamiatkovej obnovy v roku 1975 sa suterénne priestory využívali ako múzejný depozitár a až o 23 rokov neskôr prinavrátilo rožňavské Banícke múzeum Andrássyho obrazárni pôvodné poslanie – bola v ňom zriadená expozícia výtvarných diel.

Bola by škoda nepozrieť sa aj za roh Krásnej Hôrky. Neďaleká podzemná krásavica, zvaná aj ako Krásnohorská jaskyňa, bola ešte donedávna považovaná za jaskyňu s najväčším kvapľom na svete – 34 metrov vysokým Kvapľom rožňavských jaskyniarov, za čo bola svojho času zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov. Zážitok z podzemných pokladov umocňuje netradičná prehliadka, možná iba s jaskyniarskou výbavou, ktorá je súčasťou vstupenky. Prehliadku je  pre veľký záujem potrebné objednať vopred. K jaskyni je vhodné dôjsť autom, bicyklom či pešo nenáročným náučným chodníkom začínajúcim priamo pri hrade Krásna Hôrka (4 km).

Ďalším tipom je Krásnohorská Dlhá lúka s Domom remesiel združenia Gemerských remeselníkov. 

Blúdiť pod dohľadom hradnej pani z Krásnej Hôrky sa dá ešte dlho. Hladný a smädný pútnik Košickým svetovým krajom by určite chcel zájsť aj na jeho koniec. A práve pod známym kopcom Soroška je križovatka s možnosťou zoznámiť sa s odľahlými, malými, no o to atraktívnejšími a rázovitými dedinkami: Drnava, Kováčová a Lúčka. Málo frekventovaná cesta je vhodná na cyklovýlet, ktorý doslova reťazí verejnosťou neobjavené zaujímavosti.

Historický objekt železiarní v Drnave je technickou pamiatkou na slávnu banícku a hutnícku tradíciu výroby železa, ktorá fungovala až do roku 1915. Je známe, že práve tu sa vyrábali časti (oká) slávneho budapeštianskeho Reťazového mosta.

Vodný Mlyn v Kováčovej je precízne zrekonštruovaný a v minulosti patril rodine „železného grófa“. Momentálne sa o mlyn príkladne starajú dediči tohto úžasného skoro „múzea“. V dobovej atmosfére vnútorného, či vonkajšieho záhradného posedenia isto dobre padne malé občerstvenie v idylickej vidieckej záhrade.

Skvostom a perlou je Husitský kostol na malebnom návrší nad obcou Lúčka. Zaujme panoramatický výhľad na okolie zakonzervovanej ruiny ranogotického kostolíka z 13. storočia, ktorý utrpel počas husitských výbojov, no najmä cez 1. svetovú vojnu. Vtedy čiastočne vyhorel a už nebol obnovený. Obyvatelia si postavili nový kostol priamo v obci. Kostolík a pevnostný múr žiaľ začali miestni rozoberať na stavebný materiál, ale poslednú ranu zasadila kostolíku sovietska armáda počas 2. svetovej vojny. Na miesto s pozitívnou atmosférou je potrebné vystúpiť peši po krátkej (15 min.) prechádzke zo stredu obce, kde je potrebné odstaviť osobný automobil. Malou odmenou okrem výhľadov je pri kostolíku pekné ohnisko na opekanie.


Služby v okolí

Reštaurácia a ubytovanie U železného grófa, Rožňavská 635, Krásnohorské Podhradie

Reštaurácia a penzión Contesa, Hradná 158, Krásnohorské Podhradie

Koliba Soroška, Lipovník (priamo na horskom prechode)

Reštaurácia Tri ruže,  Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava