fbpx
Zakázané ovocie vždy mierne dvihne hladinu adrenalínu v krvi!

Margeciansky tunel

Sú rôzne miesta, ktoré vyvolávajú obdiv nad úsilím ľudí, ktorí sa pobili s prírodou a zároveň evokujú ostražitosť, bázeň či dokonca strach. Obavy a úcta pred zakázaným ovocím vždy mierne dvihne hladinu adrenalínu v krvi. Takými miestami môže byť banské dielo, nesprístupnená jaskyňa či železničný tunel. No sú aj výnimky, kde možno vstúpiť bezpečne, hoc aj do kamenného tunela.

Takým je napríklad pôvodne železničný tunel s dĺžkou 431 m, zvaný Margeciansky (medzi obyvateľmi Rolovej Huty bol nazývaný aj ako Rolovský tunel). Vybudovali ho v rámci výstavby Košicko-bohumínskej jednokoľajnej železnice v rokoch 1867 – 1872, ako súčasť najdôležitejšej železničnej trate na severe Uhorska. Dnes je určite známejší iný tunel v okolí Margecian – Bujanovský tunel – je najdlhším dvojkoľajným tunelom na území bývalého Česko – Slovenska, má 3 410,7 metra a práve dostavba Bujanovského tunela znamenala aj koniec slávy Margecianskeho tunela. Po otvorení paralelnej Trate družby dňa 5. 11. 1955 bol Margeciansky tunel vyňatý zo správy ČSD a jeho vlastníkom a užívateľom sa stala obec Margecany. V 60. rokoch mal ešte údajne slúžiť na starej trati, ktorá sa využívala ako vlečka pri výstavbe vodného diela Ružín I. (1964 – 1969).

Neskôr bol tunel odstrojený od koľajníc a po dobudovaní vodnej nádrže bola v tuneli vybudovaná asfaltová cesta pre automobily, čím sa  zvýšila aj niveleta vozovky. Odvtedy tunel slúži len ako prístupová cesta k chatovej oblasti Kozinec. Pre svoju jedinečnosť však bol v roku 1985 pod názvom Tunel železničný zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka. Tunel pozostáva z dvoch portálov a tunelovej rúry typického tvaru parabolickej klenby s pásmi kamennej obmurovky z travertínu alebo pieskovca, kde sú 3 bezpečnostné výklenky. Ich súčasná svetlá výška je už iba 120 – 150 cm. Takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a steny tvoria iba opracované skaly.

Do Margecian je najlepšie vydať sa vlakom, ale i autom, menej už autobusom. Vynikajúcim sprievodcom bude určite bicykel, ktorým sa dostanete najrýchlejšie na začiatok i koniec tunela. Ten sa nachádza približne 3 km od obce Margecany v blízkosti vodnej nádrže Ružín a najlepšie je dostupný z obce po asfaltovej ceste vedúcej popri železničnej trati. Po prechode tunelom je dobré odbočiť hneď doprava na lesnú cestu, ktorá vedie do rekreačnej časti Kozinec, pretože je tu pláž a drevené posedenie.

Tipy na výlety v okolí

Rozšíriť si obzor i jednodňovým výletom možno napríklad prechádzkou v okolí vodnej nádrže Ružín, na ktorej brehu ležia Margecany sťa prístav. Ale aj výjazdom do neďalekej Štefanskej Huty za dreveným mostom či do Kluknavy do zreštaurovaného kaštieľa.  Kto by chcel zostať v podzemí, tentoraz však v banskom, má možnosť vybrať sa do neďalekej Gelnice s miestnym múzeom alebo dedičnou štôlňou Jozef s veľkým dreveným kolesom zvaným pochwerk. Nad pochwerkom sa nachádza aj tajchové jazierko, nevyhnutné pre pohon a chod zariadenia.


Služby v okolí

Reštaurácia Lesnica, Prešovská 56/ 9, 055 01 Margecany

Pod Bránou Pizza & Bar, Partizánska 24, 055 01 Margecany

Občerstvenie Počkaj Beach, Počkaj Beach, 055 01 Margecany

Pytliakova Krčma, Priehradná, 055 61 Jaklovce

Pumpa s reštauráciou Jaklovce,  Nová 624/ 84, 055 61 Jaklovce