fbpx
Gemer

Pestrá mozaika prírodných i rekreačných lákadiel, ktoré majú čo ponúknuť ako v lete, tak i v zime. Jedinečnosť Slovenského krasu s jeho krasovými útvarmi viedla k výstavbe viacerých turistických náučných chodníkov a cyklotrás.

ROŽŇAVA

Mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera. Leží v údolí rieky Slaná. Vzácne historické jadro so štvorcovým námestím stredovekého pôvodu je najväčšie svojho druhu na Slovensku. Návštevníci mesta môžu mesto a jeho blízke okolie obdivovať z vyhliadkovej strážnej veže, ktorá je neodmysliteľným symbolom mesta. S bohatými dejinami baníctva a hutníctva Rožňavy a horného Gemera sa možno oboznámiť v Baníckom múzeu, pri ktorom je zriadená expozícia prírody Slovenského krasu, ako aj historická expozícia zameraná na prezentáciu najkrajších múzejných zbierok mesta a jeho okolia.

NAJZACHOVALEJŠÍ HRAD

Krásna Hôrka, ktorú nedávno poškodil veľký požiar, je v súčasnosti v rekonštrukcii. Ako všetky hrady, aj tento ukrýva svoje tajomstvá v legendách a príbehoch. Jeden z nich spracoval vo svoje knihe Mór Jókai. Vytvoril legendu, ktorá medzi starými hradnými múrmi láka „pútnikov” ku sklenenému sarkofágu hradnej panej.

MAUZÓLEUM VEĽKEJ LÁSKY

v Krásnohorskom Podhradí bolo postavené ako pamätník veľkej lásky. Gróf Dionýz Andrássy ho dal postaviť svojej milovanej manželke Františke – Viedenčanke, ktorú si vzal aj napriek jej meštianskemu pôvodu.

SÝPKA ALEBO SKLAD ÚRODY

Granárium v Jablonove nad Turňou v minulosti slúžilo aj ako obilná sýpka, ale tiež ako vínna pivnica a sklad potravín. Pri Granáriu sa nachádza originálny pieckový háj s pieckami na pečenie chleba. V dolných priestoroch je zriadená vínna pivnica s možnosťou ochutnávky turnianskych vín.

AKO SLOVENSKÝ EMENTÁL

je v celej svojej rozlohe predierkovaný Národný park Slovenský kras, zapísaný do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra. Svojou rozlohou patrí medzi najväčšie krasové oblasti v strednej Európe. V Slovenskom krase je známych vyše 1000 jaskýň a priepastí.

JASKYNE

Gombasecká jaskyňa je známa najmä výskytom sintrových brčiek. Ochtinská aragonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov. Domica je najdlhšou jaskyňou parku. Pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov. Krásnohorská jaskyňa sa nachádza pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Spôsob sprístupnenia a prezentácie je nevšedným jaskyniarskym zážitkom.