fbpx

Diana Forest Nature Trail

Lesnícky náučný chodník v Novoveskej Hute s názvom DIANA spravuje podnik Lesy mesta Spišská Nová Ves. Má dĺžku približne 2200 m a prechádza po existujúcich lesných cestách a chodníkoch.

Chodník je obľúbený a hojne navštevovaný skupinami detí z materských a základných škôl, niekedy dokonca s osobným doprovodom odborníkov, lesných pracovníkov.

Trasa začína pri autobusovej zastávke oproti Sádrovke v Novoveskej Hute. Cestou na vrchol natrafíte na drevený altánok, informačné panely, dokonca zážitkový chodníček, drevinový semafor a iné prírodné edukačné prvky.

Na chodníku je 5 tematických zastávok, každá má svoj informačný panel, kde sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o lese. Prvá zastávka je venovaná obnove lesa, druhá hovorí o drevinovom zložení lesa, tretia o poľovníctve, štvrtá je o značkách a značení v lese a piata vysvetľuje všeobecný význam lesa.

Spolu s nadšencami z Novoveskej Huty sme pripravili na LNCH DIANA aj zaujímavú detskú hru - DOBA KAMENNÁ. Ide o hľadanie maľovaných kameňov a ich premiestňovanie v rámci chodníka.

Zdroj: https://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-zazit/s-detmi/lesnicky-naucny-chodnik-diana/

Novoveská Huta
map