fbpx
Cesty za vierou

SPIŠSKÝ JERUZALEM ALEBO VYMODLENÉ MIESTO

V Spišskej Kapitule, v lokalite Pažica, je maketa Jeruzalema v mierke 1:1. Tvoria ju sakrálne objekty a prícestné kaplnky a každá z nich symbolizuje istú stavbu alebo miesto spojené s utrpením Ježiša Krista v Jeruzaleme.

NESMRTEĽNÁ IKONA

Najvýznamnejším pútnickým miestom gréckokatolíkov na Zemplíne je Klokočov. Počas kuruckých vojen, keď vojsko tiahlo na Michalovce, tvár Bohorodičky sa zatemnila a začala slziť. Vojaci na druhý deň chrám podpálili, ale ikona nebola zničená.

KOSTOLÍKY BEZ KLINCA

Ruská Bystrá. Drevená sakrálna architektúra, skvost slovenskej ľudovej architektúry. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva.

KAMENNÍ SVEDKOVIA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

V Košickom regióne máme približne 10 synagóg, z ktorých už iba dve slúžia pôvodnému účelu. Náhrobky s mnohými zaujímavými folklórnymi dekoratívnymi prvkami zdobia niekoľko desiatok stále nepreskúmaných cintorínov.

DRUHÁ NAJVÄČŠIA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA SLOVENSKU

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. Pred druhou svetovou vojnou tu žilo 11 500 židov, ktorí tvorili 16,4 % celkovej populácie mesta Košice. Táto silná komunita z mesta však bola zničená v priebehu necelého mesiaca začiatkom leta 1944. V súčasnosti má židovská komunita iba približne 280 členov. V Košiciach sa nachádza viacero významných lokalít súvisiacich so židovskou kultúrou, napríklad rozsiahly cintorín, aj štyri z pôvodne piatich synagóg, ktoré v meste fungovali.