fbpx

Experiencing the night/day as an Easterner

Tastes of the world in Košice

u003cbu003eYou will find all the tastes of the world in one place in Košice. Your taste buds spoiled by exotic, Mediterranean, Italian, French, Indian, and Asian world cuisines. You do not have to travel to a distant country. You will find yourself in Tuscany, you will find yourself in the true desserts of France, and will even smell the distant sea in Košice.u003c/bu003e

Košice has always been a cosmopolitan city. And not just of Slovaks, Hungarians, Jews, Ukrainians, Poles. You will also find the national and cultural mix on the plates of restaurants, from which you will not be able to choose on the Košice promenade.rnrnYou don’t have to have any doubts about the restaurants in Košice, because Pivovar Hostinec tavern, located in the Levoča House, is considered to be the oldest inn in Slovakia, operating with only short breaks since 1542. You will also be interested in Hotel Bankov. By the way, this is the oldest hotel in Slovakia. The Košice waiters also lead the championship of 1921, when they overtook their Bratislava colleagues in wearing u0022State-prescribedu0022 newly introduced uniforms. The reason was the higher attendance of the Schalkház in Košice. Wine belongs to food, and in Košice this is all the more true, since the 14u003csupu003ethu003c/supu003e century the city has had a monopoly on the wine trade, and later in the 16u003csupu003ethu003c/supu003e  century its own vineyards in Tokaj. Cassavita wine, which was officially profuced with the aim of commemorating the famous Košice wine times and the beginning of writing a new chapter of Košice wine, will tell a lot about the history.rnrnThe morning in the metropolis of the East begins with a fresh sandwich in Gourmet Bistro, continues with a coffee in Porto on the corner of the market place with a wonderful authentic atmosphere under the walls of the Dominican Church, the oldest one in Košice. You can have lunch khinkali in Gruziňak (Georgianak), risotto in Napoli, tikka masala in Malá India (Little India). For macaroons, go to Café de Paris to a Frenchman or not?! You better go to the poppy strudel from Hrašovík. Afternoon coffee will be offered to you by a Sicilian in a cafeteria near Immaculata. You may prefer it in a hidden Malá Budapešť (Little Budapest). For dinner, your taste buds will experience another side of the world, take them to La Hacienda, Mexico, and the Polish Karczma Mlyn. In the Republika Východu (Republic of the East), you will quickly take an Eastern language course at the u0022side dish of todayu0022. You can count the stars in the Košice sky with a glass of wine in the Tuscan Centre and a beer in Kembridž. And pop in Litlle Havana on u0022schlaf drinku0022 and kapurková (the last drink). Yes, this is exactly the Košice u0022worldu0022 gastronomy as on a plate.rnrnu0026nbsp;

Košice boli vždy kozmopolitným mestom. A to nie len Slovákov, Maďarov, Židov, Ukrajincov, Poliakov. Národnostný a kultúrny mix nájdete tiež na tanieroch reštaurácií, z ktorých si na košickom korze nebudete vedieť vybrať.rnrnO reštauráciách v Košiciach nemusíte mať pochybnosti, veď práve Pivovar Hostinec, sídliaci v Levočskom dome, sa považuje za najstarší hostinec na Slovensku, fungujúci len s krátkymi prestávkami od roku 1542. Zaujme vás aj Hotel Bankov. Mimochodom, ide o najstarší hotel na Slovensku. Košickým čašníkom patrí aj prvenstvo z roku 1921, keď predbehli bratislavských kolegov pri nosení u0022štátnychu0022 novozavedených uniforiem. Dôvodom bola vyššia návštevnosť košického Schalkházu. K jedlu patrí víno a v Košiciach to platí o to viac, že od 14. storočia malo mesto monopol obchodu s vínom, neskôr v 16. storočí už aj vlastné vinice na Tokaji. O histórii veľa napovie víno Cassavita, ktoré oficiálne vzniklo s cieľom pripomenutia si slávnych košických vinárskych čias a začiatkom písania novej kapitoly košického vína.rnrnRáno v metropole východu sa začína čerstvým obloženým chlebíčkom v Bistre Gourmet, pokračuje kávičkou v Porte na rohu trhoviska s úžasnou autentickou atmosférou pod múrmi Dominikánskeho kostola, najstaršieho v Košiciach. Obedovať môžete khinkali v Gruziňaku, risoto v Napoli, tikka masalu v Malej Indii. Na makrónky zájdite k Francúzovi do Café de Paris alebo nie?! Radšej choďte na makovú štrúdľu z Hrašovíka. Popoludňajšiu kávu vám ponúkne Sicílčan v kafetérii pri Immaculate. Vychutnáte si ju možno radšej v schovanej Malej Budapešti. Na večeru zažijú vaše chuťové poháriky inú stranu sveta, vezmite ich do mexickej La Haciendy i poľskej Karczmy Mlyn. V Republike východu prejdete rýchlo kurzom východniarčiny pri u0022privarku dneškau0022. Hviezdy na košickom nebi porátate pri pohári vína v toskánskom Centre a pri pive v Kembridži.  A na “šlafdrunk“ i kapurkovú skočte do Litlle Havana. Áno, presne toto je košická u0022svetováu0022 gastronómia ako na tanieri.