fbpx
Odhaľ krásy regiónu

Gotická cesta jedinečným spôsobom priblíži najzaujímavejšie kultúrno-historické pamiatky, astronómiu a tradíciu. Skvost medzi historickými cestami, Gotická cesta, patrí k prvým tematickým trasám, ktoré boli na Slovensku zmapované.

NAJVÝCHODNEJŠIA GOTICKÁ KATEDRÁLA V EURÓPE

V priebehu storočí sa okolo Dómu svätej Alžbety v Košiciach vytvorilo niekoľko legiend. Väčšina z nich má svoje korene v stredovekých časoch z obdobia výstavby chrámu. Stavitelia podľa jednej z nich umiestnili počas stavby na neznáme miesto dutý kameň. Ak by bol vytiahnutý, spôsobil by pád celého kostola.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD

Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Poklad sa pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym, ktorý v rámci protihabsburských povstaní obsadil Košice.

NAJROZSIAHLEJŠÍ HRADNÝ KOMPLEX V STREDNEJ EURÓPE

Spišský hrad, jedinečná dominanta regiónu Spiš. Legenda hovorí, že počas mesačných nocí sa po hradných múroch prechádza dievča v bielych šatách s vlajúcimi vlasmi, s pásom okolo drieku. Na páse má zväzok kľúčov a beda dievčaťu, na ktoré hodí kľúče – to bude počarené.

NAJZACHOVALEJŠÍ HRAD NA ÚZEMÍ REGIÓNU

Krásna Hôrka, ktorú nedávno poškodil veľký požiar, je v súčasnosti v rekonštrukcii. Ako všetky hrady, aj Krásna Hôrka ukrýva svoje tajomstvá v legendách a príbehoch. Jeden z nich spracoval v historickom románe spisovateľ Mór Jókai. Vo svojej knihe vytvoril legendu o hradnej pani Žofii Serédyovej, ktorá na hradbách láka „pútnikov” k sklenenému sarkofágu.