fbpx

Bylinkárka v Spišských Tomášovciach

Pozvanie do Raja pri jeho bráne v Spišských Tomášovciach

Viete odkiaľ je najkrajší pohľad na Slovenský raj? Z lietadla, to máte pravdu. Ale na vlastných nohách sa to dá tiež. Stačí vyjsť na Tomášovský výhľad a kochať sa pohľadom na zelené chrbty hustých lesov prerezané hlbokými roklinami, na dne ktorých poskakujú vlny potokov, čo sa spájajú do mohutnejúceho Hornádu. Ak sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma, východoslovenská rajská verzia určite tvrdí, že všetky cesty vedú na Tomášovský výhľad. Kto nebol hore, akoby nebol v Raji. Ak začnete svoje putovanie po Národnom parku Slovenský raj v netradičnom infocentre v Spišských Tomášovciach, budete presne vedieť, čo treba vidieť, čo nevynechať, kde sa zastaviť a čo si odniesť domov ako najkrajšiu pamiatku na jedinečné zážitky.

Návštevnícke centrum v Spišských Tomášovciach je voňavé, príjemné, usmiate, priateľské a predovšetkým naplnené dobrými slovami. Stará sa oň totiž občianske združenie Verbum bonum (Dobré slovo), ktorého mottom je viera v tom, že každý z nás je dôležitý pre spoločnosť. Zuzana Hricová spolu s priateľmi a s podporou obce dokázala nadchnúť svojich spoluobčanov, aby vytvorili miesto, kde sa turisti dozvedia všetko, čo budú potrebovať – strechu nad hlavou, dobré jedlo, zaujímavý výlet, tip na atrakciu, vyplnenie voľného času aj vo chvíli, keď sa nedá ísť na výlet. Vďaka projektu Thesaurus (Pokladnica) sa podarilo vytvoriť miesto, kde človek pookreje a vyberie si poklad, po ktorom túži: informácie, príbehy, povesti, ale aj cestu do minulosti, lebo súčasťou areálu je hospodársky dvor so zvieratami, kde sa nájdu aj staré domáce nástroje. Určite vám odporučia aj návštevu kostola sv. Michala archanjela z prvej polovice 14. storočia. Nuž a aby ostali verní najväčšej atrakcii svojho chotára – jedinej oficiálnej skalolezeckej stene na Tomášovskom výhľade, pre najmenších je na začiatok v záhrade pripravená aj malá lezecká stena.

V Spišských Tomášovciach poznajú aj silu byliniek. V záhrade pestujú rastliny, ktoré skrývajú v sebe čarovnú moc, zbierajú ich aj na lúkach okolo obce. Tie patria medzi najbohatšie v okolí, čo sa týka zloženia liečivých rastlín. Domáci ich spracovávajú, sušia, balia do pekných obalov a ponúkajú spolu s dobrým slovom ako jedinečný voňavý a liečivý suvenír z výletu či dovolenky. Ľudia to tu robili oddávna. Veď osídlenie chotára obce je archeologickými nálezmi doložené od doby kamennej. Samotná obec vznikla na prelome 12. a 13. storočia. Založil ju istý Tomáš, syn Botu, po ktorom nesie aj svoje pomenovanie. Ak sa budete pýtať na históriu obce, určite vám to dobre padne aj v okamihu, keď sa v polovici túry po Slovenskom raji zastavíte na Kláštorisku. Tunajšia Skala útočišťa sa počas vpádu Tatárov stala miestom, kde sa utiahla časť obyvateľov Spišských Tomášoviec a neskôr sa tu usídlil rád kartuziánov.

http://www.spissketomasovce.sk/

Tatranská 393/8, Spišské Tomášovce
map