fbpx

Smižany Information Center

Informačné centrum je celoročnou prevádzkou a plní úlohy:

1. vo vzťahu k návštevníkom a obyvateľom obce:
• poskytovanie bezplatných informácií
• zabezpečovanie sprievodcovskej služby a vypracovávanie itinerárov
• distribúcia produktov CR
• zber a tvorba databáz, aktualizácia webových stránok, tvorba kalendárov podujatí (mesačné, ročné, tradičné podujatia)
• predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia
• doplnkové služby (suveníry a spomienkové predmety, turistická literatúra, mapy, pohľadnice a iné)

2. vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu:
• propagácia obce (vlastné propagačné a informačné materiály, účasť na veľtrhoch)
• organizuje podujatia vyvolávajúce cestovný ruch (jarmoky, propagačné dni, prehliadky)
• manažment cestovného ruchu (prieskumy, ankety, štatistika, analýzy, spolupráca pri tvorbe koncepcií, organizovanie účastí na veľtrhoch CR, správy)


Otváracie hodiny:

LETNÁ SEZÓNA: máj – september

pondelok: nestránkový deň
utorok – piatok: 9.00 – 17.00
obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00
sobota – nedeľa: na objednávku

ZIMNÁ SEZÓNA: október - apríl

pondelok: nestránkový deň
utorok – piatok: 8.00 – 16.00
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
sobota – nedeľa: na objednávku

Zdroj: https://okcsmizany.sk/informacne-centrum/

Tatranská 302/105, Smižany
map