fbpx
Promo podujatie projektu Cestujúce bábky

1. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU VÍNA RUŽA KARPÁT – Seredné, Zakarpatská Ukrajina

Víno aj templári

V polovici cesty medzi dvoma najväčšími mestami Zakarpatskej Ukrajiny, Užhorodom a Mukačevom, leží obec Seredné. Táto geografická skutočnosť jej vlastne dala aj meno. Seredné je známou historickou vinárskou oblasťou, za čo vďačí výnimočným klimatickým podmienkam. Archeologické vykopávky potvrdzujú ľudské osídlenie už v dobách neolitu a prvá písomná zmienka o obci je zo 14. storočia. Seredné je okrem vína známe najmä zrúcaninou najvýchodnejšieho templárskeho hradu. Ten je navyše unikátny tým, že nebol postavený na kopci, ale na rovine. Podľa povesti je podzemnými chodbami prepojený s Užhorodským hradom. Podľa inej povesti práve tu bohatý templársky rád ukryl svoje poklady. Žiaľ doteraz ich nikto neobjavil.

Povesti ožívajú

Už po druhý krát sa táto vinárska obec stala miestom konania medzinárodného festivalu vína. Dodnes sa tu pestuje víno a seredňanský vinársky závod Leanka má v správe veľkú časť tunajších unikátnych vínnych pivníc vykopaných v kamennom podloží. Ich dĺžka sa odhaduje na 4 km. V tomto roku sa podujatie stalo súčasťou slovensko- ukrajinského projektu Cestujúce bábky. podporeného v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu. V projekte bude spracovaných a odvysielaných slovenskou verejno-právnou televíziou 10 televíznych bábkových inscenácií (5 na slovenské a 5 na ukrajinské motívy) na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo povestí, ktoré spájajú oba prihraničné regióny.

Tokajské odrody vína na Ukrajine

Celý program začal príletom divotvorného balóna s bábkami, ktoré nevtieravým aj detskému divákovi prístupným spôsobom vysvetlili podstatu projektu. Od vystúpení miestnych detských folklórnych súborov až po umelecké vystúpenia vrcholiace ohňovou šou bol prvý deň festivalu na pódiu a v jeho okolí venovaný deťom. Deti si pozreli aj prvú zo spracovaných bábkových hier v podaní Zakarpatského akademického oblastného bábkového divadla BAVKA z Užhorodu. Hra o troch sestrách vychádza práve z povestí, ktorými je opradený seredňanský hrad. Druhý deň bol prezentáciou folklóru tohto regiónu. V stánkoch, ktoré obklopovali pódium, bolo možné ochutnávať a nakupovať víno zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a samozrejme ukrajinské. V rámci riadenej degustácie sa okrem výborných a kvalitných vín zo všetkých spomínaných vinárskych krajín, dali ochutnať tokajské jednoodrodové vína vypestované vo vinárskej oblasti Seredné. Jediná okolnosť rušila podujatie a trochu znepríjemňovala návštevníkom pobyt v Serednom, počasie. Hoci tu podľa miestnych nepršalo dva mesiace, počas festivalu vína si to dážď vynahradil.