fbpx
UMENIE NA MIESTE X – OPEN CALL VÝZVA PRE UMELCOV

V pondelok, 16. októbra, sa otvoril druhý ročník výnimočného projektu Umenie na mieste X, ktorý do slovenského cestovného ruchu prináša prepojenie prírody, unikátnych lokalít, umenia a človeka. Jeho cieľom je rozšíriť už existujúcu kolekciu 5-tich umeleckých diel do podoby väčšej outdoorovej galérie vo verejnom priestore Košického kraja. Očakávaným výsledkom bude súbor diel, rozmiestnených na zaujímavých a atraktívnych turistických miestach, ktoré dotvoria krajinu a zároveň budú motivovať k jej spoznávaniu rovnako ako ku kontaktu so súčasným umením v prírode.

Víťazi prvého ročníka projektu vytvorili v rôznych častiach Košického kraja päť diel, ktoré sú od júna dostupné verejnosti: Kométa v Zádielskej doline, Kukaň na Senianskych rybníkoch, Za časom na oblohe pri Herlianskom gejzíre, Račia procedúra pri jazere Turzov a Figová jama pri letohrádku Sans Souci v Iliašovciach. 

Hľadáme autorov piatich exteriérových diel, ktoré na vybraných miestach Košického kraja prirodzene prepoja človeka, prírodu a umenie, podčiarknu ich symbiózu a akcentujú ekologický a rešpektujúci prístup človeka k prírode. Zároveň doplnia už existujúcu outdoorovú galériu piatich landartových umeleckých diel. 

TÉMA: Prepojenie človeka, prírody, umenia a miesta

V rámci destinácie Košický kraj chceme vytvoriť ďalšie landartové umelecké diela, ktoré sa stanú prirodzenou súčasťou verejného priestoru a zároveň atrakciou vybraných lokalít. Diela musia byť vytvorené s rešpektom k prírode aj lokalite, neinvazívne, reagujúce na špecifiká a jedinečnosť vybraného miesta. Je dôležité, aby autori a autorky pracovali s prírodnými, resp. prírode blízkymi, recyklovateľnými či prírodu nepoškodzujúcimi materiálmi a postupmi pri tvorbe diel. Diela musia byť vytvorené v súlade s princípmi EKOTURIZMU. Preferované budú materiály, ktoré pochádzajú z (blízkosti) danej lokality, a ktoré vhodným spôsobom dotvoria vybraný priestor. Očakávaným efektom diel je ich celoročná vizuálna atraktívnosť a vyvolanie túžby vycestovať do lokality. Interaktivita medzi umeleckým objektom a návštevníkom, či procesuálnosť diela sú vítané.

Kurátorom projektu Umenie na mieste X zostáva historik a teoretik umenia Peter Megyeši a do poroty zasadnú: Dorota Kenderová – riaditeľka Východoslovenskej galérie, Viktória Mravčáková – architektka a urbanistka, Peter Tajkov – výtvarný teoretik, Adrián Kobetič – teoretik umenia a kurátor Trnavy a Lenka Vargová Jurková – výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus. 

Už v pilotnom ročníku projektu Umenie na mieste X milo prekvapil veľký záujem umeleckej obce zapojiť sa do takejto neobvyklej formy propagácie turizmu v Košickom kraji. Aj preto sa v druhom ročníku súťaže zvyšuje maximálna čiastka určená na realizáciu každého z víťazných diel tak, aby bola súťaž pre umelcov ešte atraktívnejšia.

Do prvého kola súťaže sa tvorcovia môžu prihlásiť do polnoci 30. novembra. Prostredníctvom on-line formulára je potrebné poslať životopis, portfólio prác a ideový návrh s krátkou anotáciou vysvetľujúcou myšlienku prihláseného diela. Na realizáciu každého z víťazných diel, ktoré sa zhmotnia v lokalitách Košického kraja pred budúcoročnou letnou turistickou sezónou, je vyhradených maximálne 12 000 €. Víťazná autorka, autor alebo tvorivý kolektív získa odmenu vo výške 3 000 €.

Všetky dôležité termíny, podmienky účasti v súťaži a ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránke projektu www.umenienamieste.sk