fbpx

The old way across the Dargov Pass - an educational adventure trail

Vznikom náučného chodníka bol vytvorený nový produkt cestovného ruchu. Chodník poskytne turistom aj záujemcom o históriu prechádzku po historickej ceste, ktorá slúžila ako spojnica medzi Zemplínom a Košicami od dávnoveku do polovice 19. storočia. na chodníku je osadených 8 obojstranných informačných tabúľ, ktoré obsahujú texty a grafiku popisujúcu históriu tejto historickej cesty, obdobie bojov druhej svetovej vojny, aj flóru, faunu a geológiu tejto oblasti. Cieľom náučného chodníka je historický objekt - župný hraničný kameň, ktorý bol odborne zreštaurovaný. Pri župnom hraničnom kameni vzniklo odpočívadlo s dvoma setmi lavičiek na spevnenej ploche. Nevyužívaná zákruta asfaltovej cesty umožňuje parkovanie až pre 20 automobilov. Náučný zážitkový chodník bol označený turistickými značkami a je pripravený pre turistov.

Dargovský priesmyk, Košický Klečenov
map