fbpx

Slavošovský tunel

Výstavbu železničnej trate do Slavošoviec si vyžiadala rozvíjajúca sa papierenská výroba a konci 19. storočia. Okrem odbytu výrobkov bolo pre Slavošovce životne dôležité získať dopravné spojenie pre prísun surovín, potrebných pri výrobe papiera. Železničná trať do Slavošoviec sa začala stavať v roku 1893 a otvorená bola v roku 1894.
Spojenie Slavošovce - Plešivec fungovalo bez problémov až do Viedenskej arbitráže a do odtrhnutia južných území a ich pričlenenia k Maďarsku. Slavošovce stratili priamy kontakt so svetom po železnici.
Vedenie Slavošovských papierní, podporované ministerstvom dopravy Slovenskej republiky pripravilo a presadilo zámer vybudovať nové železničné spojenie Slavošoviec na Revúcu. Ambiciózny projekt počítal v prvej fáze s vybudovaním železničného tunela zo Slavošoviec do Korpáša (dnes časť Magnezitoviec) a odtiaľ pripojenie na existujúcu trať.

So stavbou tunela sa začalo v roku 1941. Pri jeho budovaní boli nasadení robotníci z rôznych kútov Slovenska, čo bolo vzhľadom na ekonomickú situáciu vojnového štátu pre nich výhodné. V Slavošovciach vznikla drevená robotnícka kolónia, ktorá prežila až do konca 50. rokov, kedy ju po požiari začali prebudovávať na moderné sídlisko.
Výstavba tunela bola ukončená v apríli 1944. V reálnej prevádzke však tento tunel nebol nikdy použitý, pretože v roku 1944 sa výrazne zmenila situácia na frontoch a po ukončení 2. svetovej vojny už nebol prakticky dôvod na spustenie prevádzky zamýšľanej trate, pretože násilne odtrhnuté územia boli Československu vrátené.
Technická pamiatka Slavošovský tunel aj dnes zaujme kvalitou spracovania. napriek tomu, že je to prakticky nepoužívaná stavba, je stále vo veľmi dobrom technickom stave a v nepravidelných intervaloch sa skupiny nadšencov snažia o jej sprístupnenie a využitie pre cestovný ruch. Miestni využívjú tunel dodnes ako skratku do Korpáša a preto všetky pokusy o uzavretie tunela skončili neúspechom.
Návšteva tunela je tak trochu adrenalínovou zábavou. Samotný vstup je nenápadný, privítanie v tuneli závisí od ročného obdobia a aj od toho, či je sucho alebo daždivo. V priaznivých podmienkach je možné tunel prejsť takmer po celej trase suchou nohou, v období dažďov romanticky pôsobí možnosť preplaviť sa tunelom ako podzemnou riečkou. V každom prípade však návšteva tunela vyžaduje kvalitnú výstroj a spoľahlivé svietidlo.
Odporúčame vám navštíviť stránky, ktoré zachytávajú stav a atmosféru Slavošovského tunela.

Slavošovce
map
virtual tour