fbpx

Stretnutie s Jozefom Hanulom - Galéria umelcov Spiša

Stála expozícia Jozefa Hanulu trochu inak (cca 2,5 hod.): prehliadka s komentármi k jednotlivým blokom života i diela spišsko-novoveského umelca, doplnená o atypické tvorivé dielne, korešpondujúce s vystavenými obrazmi (ľudové kroje, sakrálne motívy, realistická kresba tela a pod.).

3 € osoba - v cene je odborná komentovaná prehliadka a papierový sprievodca

Min. počet osôb: 5
Max. počet osôb: 20
Termín - od 1.7. do 31.10. 2020

Zimná 181, Spišská Nová Ves
map