fbpx

Exteriérová Geologická bádateľňa - Banícke múzeum v Rožňave

Geologicky najzaujímavejším územím Západných Karpát je Spišsko- gemerské rudohorie, ktoré podnietilo aj rozvoj baníctva a hutníctva na tomto území. Geologická bádatelňa je exteriérovou učebňou geológie, ktorá je rozdelená do dvoch častí. V jednej časti sú geologické mapy, geologické profily a nadrozmerný vzorkovník s minerálmi. Druhá časť bádatelne obsahuje interaktívne prvky kde má návštevník možnosť rozpojovať horniny geologickým kladivkom, hľadať fosílie v pieskovisku a môže ryžovať zlato.

Forma aktivity: Interaktívna prednáška spojená s aktivitami. Prednáška na témy: geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera. Aktivity: rozpojovanie hornín, ryžovanie zlata, hľadanie fosílii v piesku. pozorovanie hornín a minerálov.
Časový interval: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ študenti SŠ a rodiny s deťmi
Záujem prosíme vopred nahlásiť!

Cena 1 € / osoba

Min. počet osôb: 5
Max. počet osôb: 15

Podujatie je prístupné aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu.

Šafárikova 43, Rožnava
map