fbpx

Lužný les pri Laborci

Niekedy je fajn vymeniť hory, planiny, krasové závrty či priepasti za lužné lesy, močiare, mŕtve ramená a tisíce vtákov. Aj nížina má svoje čaro. Tá Východoslovenská je takmer úplne odlesnená. Nachádzajú sa tu len zvyšky dubových a lužných lesov. Lužný les je podmáčaný les s vysokou hladinou podzemnej vody a záplavovým cyklom.

Tento kedysi bežný biotop mizne s rastúcou regulovateľnosťou vodných tokov. Lužný les pri Laborci poukazuje na dôležitosť prítomnosti vodného toku alebo vysokej podzemnej vody, vďaka čomu je v pôde nedostatok kyslíka, pričom dochádza k redukčným pochodom. Vznikajú zlúčeniny dávajúce pôde modré sfarbenie a zvláštny zápach, tzv. glejové pôdy. Kvôli vysokej pôdnej vlhkosti je v lužných lesoch relatívne málo pôdnej fauny, ako sú napr. dážďovky. V blízkosti vody naopak býva dosť obojživelníkov.

Práve tu si môžete prísť vychutnať pohľad na celú plejádu vtáctva, ktoré bežne nevidíte. Medzi typické vtáčie hrdé obyvateľstvo lužného lesa pri Laborci patria penica čiernohlavá, kolibiarik čipčavý, pinka, sedmohlások, červienka, škorec, svrčiak riečny, trsteniarik obyčajný, bocian čierny, volavka popolavá, chavkoš nočný, včelár, myšiak hôrny, jastrab, sokol rároh, či orliak morský. To naozaj stojí za to chvíľu tu postáť a sledovať ich koncertné dianie. Typickými stromami lužných lesov sú topoľ, dub, jaseň, brest, jelša, vŕba a lipa. Mnohé rastliny aby lepšie na koncert videli, sa popínajú, aby sa dostali vyššie, ako napríklad chmeľ obyčajný.

Na jar vzniká v lužných lesoch zaujímavý tzv. jarný aspekt, porast svetlomilných rastlín, ktoré kvitnú, ešte než vyrašia listy stromov. Medzi tieto rastliny patrí bleduľa jarná, snežienka jarná, blyskáč jarný, pľúcnik lekársky, fialka lesná či chochlačka dutá. V lete nastupujú v bylinnom poschodí predovšetkým tieňomilné byliny, hlavne trávy angelika lesná, nezábudka močiarna, kosatec žltý, čarovník obyčajný, vlkovec obyčajný, iskerník plazivý, kostihoj lekársky, netýkavka nedotklivá, netýkavka žliazkatá a pŕhľava dvojdomá. Nadobudli ste pocit, že nebudete mať kde stúpiť? Len sa nebojte, zažijete teplý a vlhký dotyk s prírodou plnou vôní a zvukov .

Stražské
map