fbpx

Po vode za poznaním

Život obyvateľov obce Moravany bol v minulosti výrazne spätý s riekami, o čom svedčí aj erb obce – v červenom štíte na modrej zvlnenej hladine strieborný obrátený čln, v ňom vzadu sediaci strieborný muž v klobúku so zlatým, do vody vnoreným veslom. Rieka Ondava ponúka možnosti kúpania, splavovania, ale aj cykloturistiky, a to po ochranných hrádzach po obidvoch brehoch.

Projekt "Po vode za poznaním" bol zrealizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja cez program Terra Incognita a slávnostne otvorení v júni 2021.

Výstupom projektu je turistický produkt – Po vode za poznaním. Produkt ponúka tri varianty:
- Krátke splavy, trvajúce niekoľko hodín až pol dňa,
- Stredný splav, na ktorom strávite celý deň a
- Dlhý splav, počas ktorého si vodu užijete plné dva dni a bude spojený aj s prenocovaním pod stanom.

Moravany 98, Moravany
map