fbpx

Románsky kostol Svätuše

Najvýznamnejšou pamiatkou v dedine je pôvodne románsky dvojloďový kostol zo začiatku 13. storočia. Vystavaný bol na vyvýšenine situovanej na západnom okraji obce. Išlo o neveľkú tehlovú jednoloďovú stavbu so západnou vežou, ktorá svojou výzdobou patrila medzi najhonosnejšie vidiecke kostolíky románskeho obdobia na našom území. V písomných prameňoch sa obec i kostol spomínajú už v roku 1228.V druhej polovici 15. storočia tehlový románsky chrám s apsidou výrazne prebudovali v duchu gotiky – vystavali nové polygonálne presbytérium, rozšírená bola i loď kostola; z pôvodnej stavby zostala zachovaná iba časť lode s emporou a veža. Koncom 18. storočia bol barokovo upravený interiér, v lodi pribudol maľovaný kazetový strop a parapet empory. V roku 1907 zas chrám rozšírili o severnú loď. Ďalšou obnovou prešiel kostol v rokoch 1909, 1967. Od roku 1963 má status národnej kultúrnej pamiatky. Komplexná obnova sa realizovala v rokoch 2005 - 2017.Tento sakrálny objekt sa nachádza aj na jednej zo slovenských poštových známok.

Podhorská 148, Svätuše
map