fbpx

Mŕtve rameno Hornádu

Pozývame Vás za objavmi zákutí Hornádu, do oázy ticha a šumenia vody. Pod Košicami preteká rieka Hornád otvorenou krajinou. Medzi obcami Nižná Myšľa a Trstené pri Hornáde nájdeme mŕtve riečne ramená Hornádu. Ide o časť pôvodného koryta rieky a vývojovo staršie formy meandrov, ktoré odklonili kvôli regulačným prácam. Mŕtve ramená sú stále bohaté na vtáctvo a typickú flóru lužných lesov.

Trstené pri Hornáde je obec nachádzajúca sa v blízkosti hraníc s Maďarskom a v jej blízkosti tečie rieka Hornád.

Hornádske meandre, mŕtve ramená a zamokrené lúčne porasty od obce Ždaňa až po štátnu hranicu s Maďarskom spolu tvoria navrhované chránené územie Hornádske meandre. Doprajte si príjemnú prechádzku spleťou mŕtvych ramien najkrajšej rieky historického Abova. Mŕtve rameno Hornádu slúži aj ako ideálna oddychová zóna pre milovníkov prírody, rybárčenia či cyklistov.
Obec Trstené pri Hornáde bola vyľudnená po povstaní Františka II. Rákocziho a nadchádzajúcej morovej epidémii . Postupne sa však začala znovu zaľudňovať a v roku 1746 tu už žilo 335 ľudí.

V obci se nachádza aj gotický rímskokatolícky kostol sv. Anny z rokov 1458-1478. Ten bol po požiari v roku 1756 barokovo upravený. Nachádza sa tu aj klasicistický kostol reformovanej cirkvi z konca 18. storočia.

Zdroj fotografií: www.keturist.sk

Trstené pri Hornáde
map